Home

De enige constante factor in het leven die niet verandert, is de verandering zelf...

 • Ben jij een levensgenieter die verlangt naar meer geluk, plezier en welzijn in privé en werk?
 • Zoek je naar een manier om geluk binnen jezelf te ervaren in plaats van buiten jezelf?
 • Is jouw verbinding met het leven zoek geraakt en wil je deze herstellen op meerdere niveaus?
 • Wil je flexibel en wendbaar op verandering mee bewegen met behoud van energie?
 • Verlang je ernaar om vanuit ontspanning, moed en levenslust verandering te initiëren?

Spelen deze vragen een rol in jouw leven en wil je er iets mee doen? Van mijn leraren leerde ik om boeddhistische wijsheid en westerse nuchterheid samen te brengen tot een dynamisch geheel, om te komen tot positieve verandering. Ik bied je support om de levenskunstenaar in jezelf te (her)vinden. Dit doe ik door te vragen, luisteren, reflecteren, bewegen en inspireren. Samen onderzoeken we hoe jij de regie over je bestaan kunt herpakken en verstevigen.  Lees meer over LevensKunst coaching

Op zoek naar levensgeluk 
Levenskunst is verbonden met het ervaren en creëren van levensgeluk. In de westerse wereld is een ware zoektocht naar levensgeluk gaande. Wat is geluk eigenlijk? Kun je het vinden, bereiken of meten? Als je het gevonden hebt, kun je het dan behouden? Het boeddhisme omschrijft geluk als afwezigheid van lijden. Ieder mens wil gelukkig zijn en vrij zijn van lijden. Gelukkig zijn is je bestaansrecht.

Verandering als constante factor
Alles om je heen is in beweging, verandert en blijft veranderen, dus ook geluk. Geluk vasthouden is onmogelijk. Met name door gebeurtenissen die je niet ziet aankomen of waar je niet om gevraagd hebt, kun je het gevoel van levensgeluk verliezen. Je baan staat op de tocht, je geliefde is niet meer de persoon op wie je ooit verliefd bent geworden, je kind wordt gepest op school of een dierbare wordt ernstig ziek. Het leven loopt anders dan je verwacht of hoopt. Je functioneert opeens niet meer optimaal in je relatie, gezin, baan of bedrijf en begint aan alles en iedereen te twijfelen. Inclusief aan wie je bent, wat je te doen staat en hoe.

Levensecht
Uit angst om geluk kwijt te raken, ontstaat weerstand of verzet tegen verandering. Door juist mee te bewegen op de veranderingen om je heen, kun je gevoelens van "verlies" gaan ervaren als een natuurlijk proces. Zonder oordeel, frictie of verzet, als een ware levenskunstenaar. Alles wat je ervaart als een probleem, is een leraar op je pad die jou wil ontmoeten en aanzet geeft tot positieve verandering in leven en werk. Verandering initiëren en creëren vraagt om moed, vertrouwen en zelfkennis. Het gaat hierbij niet om het vinden van de beste versie van jezelf, maar om de authentieke en meest natuurlijke versie, die overeenkomt met je ware natuur. Levensecht durven en mogen zijn.

Hoe word je een levenskunstenaar?
De zoektocht naar geluk kun je eindeloos buiten jezelf proberen te vinden, in de vorm van bezit, relaties, werk, geld of succes. Dit kan een spiraal van hoop, vrees en verwachting veroorzaken en kost doorgaans veel energie. Het kan echter ook waardevolle inzichten opleveren, die bijdragen tot een groter gevoel van geluk en welbevinden. Levensgeluk kun je creëren. Door het dagelijks "voeding" te geven, ontwikkel je jouw eigen LevensKunst.

Hoe zou het voor je zijn om veranderingen gemakkelijker te accepteren? Geluk te ervaren als een staat van zijn i.p.v. een staat waarnaar je voortdurend streeft ? Vanuit leiderschap het heft in eigen handen te nemen en verandering te initiëren?

Leiderschap kenmerkt zich door:

 • Bewust verantwoordelijkheid te nemen voor de mate van je levensgeluk
 • De keuze maken voor vasthouden aan lijden, of om je leven te leiden
 • Tegenslag en verlies te zien als een onderdeel van het bestaan
 • Verandering te zien als een natuurwet: alles komt en gaat weer voorbij
 • Geluk te beschouwen als een keuze door je mindset te veranderen
 • Accepteren dat je (tijdelijk) ongelukkig voelen helemaal oké is, pijn mag er zijn.
 • Streven naar win - win situaties
 • Bereid zijn om risico's te nemen

Hoe doe je dit in de dagelijkse praktijk? 

"There is no way to happiness, happiness is the way”
Ieder mens is uniek, je bent wie je bent. Vanuit aandacht, kracht en bewustzijn nodig ik je uit om door veranderingen heen te bewegen. Samen te onderzoeken wat werkt voor jou of jouw team/organisatie. Keuzes te maken, zodat je de verandering die je graag wilt zien, zelf wordt.

Visie en Werkwijze
In mijn ervaringsgerichte en interactieve werkwijze combineer ik fysieke beweging met coaching en training. Ik maak gebruik van de zwaardvorm Tog Chöd, Tibetaanse yoga en ademwerk4 Fasen Communicatiemodel, mindfulness, meditatie technieken en boeddhistische filosofie.

Ik geloof in de verbinding tussen lichaam, spraak en geest, om body te kunnen geven aan je bestaan:
Het lichaam als anker door er in te rusten vanuit ontspanning en aanwezig zijn.
Het hart als kapitein door te luisteren en voelen vanuit stilte en aandacht voor je verlangen.
Het hoofd als matroos door te observeren en handelen vanuit intuïtie en openheid.

Mijn Levens-Missie
Levenskunst betekent voor mij samenleven en samenwerken vanuit liefde, medeleven, plezier, openheid, respect en speelsheid. Leren, ervaren, delen en verbinden biedt kansen om het leven optimaal te beleven en draagt bij aan een veilige leefomgeving en positieve wereld. Vanuit mijn passie voor het leven en compassie voor mijn medemens wil ik hier mijn bijdrage aan leveren.

Welke LevensKunst kun je in samenwerking met mij ontwikkelen?

 • Je leven en werk vorm geven vanuit ontspanning, focus en aandacht
 • Vergroten en behouden van vitaliteit én rust in situaties van stress, ziekte en vermoeidheid 
 • Spiritualiteit en zingeving vanuit verbinding beleven: met beide benen stevig op de grond
 • Je oneindige potentieel vanuit je authentieke kracht benutten
 • De regie over je bestaan in eigen hand nemen en behouden
 • Soepel en wendbaar omgaan met veranderingsprocessen in werk en privé
 • Het ontwikkelen van een "gezond ik": open, nieuwsgierig, aandachtig, aanwezig en verantwoordelijk


Spreekt jou dit aan en heb je vragen over het aanbod of LevensKunst  coaching? Neem dan contact met mij op.

Terug naar boven ⇑