Home

De enige constante factor in het leven die niet verandert, is verandering. Het is de Kunst om hier in mee te gaan. Zonder verzet, vol overgave en vertrouwen. Vallen en weer opstaan. Dansend met het leven! ~ Janet ~

  • Verlang je naar geluk, plezier en vervulling in je privéleven en op je werk?
  • Zoek je naar een manier om geluk binnen jezelf te ervaren in plaats van buiten jezelf? 
  • Heb je het gevoel dat je nergens bij hoort, je plek niet kunt vinden en wil je dit veranderen?
  • Wil je flexibel en wendbaar op verandering mee bewegen met behoud van energie?
  • Ben je nieuwsgierig hoe je jouw unieke leidraad voor levenskunst kan ontdekken en ontwikkelen?

Spelen deze vragen een rol in jouw leven en wil je er iets mee doen? Ik ga graag met je in gesprek.
Van mijn leraren leerde ik om boeddhistische wijsheid en westerse nuchterheid samen te brengen tot een dynamisch geheel, om te komen tot positieve verandering. Ik begeleid je om de levenskunstenaar in jezelf te (her)vinden. Dit doe ik door te vragen, luisteren, reflecteren, bewegen en te inspireren. Samen onderzoeken we hoe jij ruimte schept om de regie over je bestaan kunt herpakken en verstevigen. Vanuit aandacht, kracht, bewustzijn en plezier.

Levenskunst, waar vind je dat?
Levenskunst is nergens te koop en er bestaat geen recept voor. Je mag het zelf uitvinden, ontwikkelen en vormgeven. Het is een weg die lang niet altijd over rozen gaat. Hoe ging dat bij mij? Ik worstelde jarenlang met mijn onvervulde kinderwens, toen ik in 2008 in aanraking kwam met het Tog Chöd het Zwaard van Wijsheid. Dit is een bewegingsvorm die geworteld is in het Tibetaanse Boeddhisme. De filosofie van Tog Chöd maakte mij bewust van twee basale patronen die levensvreugde en levensgeluk belemmeren: het vastgrijpen aan verwachtingen in de toekomst en het wegduwen van angsten en zorgen uit het verleden, ook wel je "innerlijke demonen" genoemd.

Hoop en vrees
Ik kwam er achter dat ik mij regelmatig bevond in een vicieuze cirkel tussen hoop en vrees, waardoor ik me niet optimaal kon ontspannen. Ik miste vaak het gevoel van vaste grond onder mijn voeten. Een plek om bij mijzelf te kunnen rusten en thuis komen. Ik was altijd "op weg" om iets te veranderen of te behouden vanuit verzet, controle, kramp of onrust. Vermoeiend en uitputtend. Het maakte niet uit of het mijn werk, relatie of vriendschappen betrof. Ik paste me veelvuldig aan en werd een ster in anderen pleasen. Of ik voelde me verongelijkt, niet gezien of gehoord. Onmacht werd mijn levensthema. Wat werd ik daar ongelukkig van!

Overleven
Patronen van wegduwen (reageren vanuit aversie, verzet, iets negeren of omzeilen, iets niet willen zien of durven aankijken) en vastgrijpen (krampachtig ergens aan vast willen houden, alles bij het oude willen laten, verwachtingen kost wat het kost waar moeten maken, continu controle uitoefenen) zijn heel menselijk. Iedereen doet het, bewust of onbewust. Het zijn strategieën die je hebt gecreëerd om te kunnen overleven.

Oorsprong
Overlevingsstrategieën zijn te herleiden naar omstandigheden in je persoonlijke leven en gebeurtenissen in je familie en gezin van herkomst. Of de omgeving, cultuur en het land waarin je bent opgegroeid. Denk aan armoede, oorlog, ziekte, rampspoed versus vrede, welvaart, gelijke kansen en gezondheid. Het zijn elementen die je vormen en bepalend zijn voor hoe jij naar de wereld kijkt, jouw leven invult en betekenis geeft aan wat je ervaart.

Obstakels 
Soms zijn deze strategieën noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin je fysieke veiligheid bedreigd wordt door een ongeluk, brand of geweld. Als je ze inzet wanneer ze niet (meer) nodig zijn, kunnen ze tegen je werken en worden het obstakels op je pad. Deze obstakels worden gevoed door wat ik het "onhandige ego" noem: Het deel in jou dat overal controle over wil houden en wil voorkomen dat jij uitgroeit tot een autonoom en authentiek wezen. Het maakt groot verschil of je bent wie je denkt te moeten zijn, of werkelijk durft te zijn met alles wat zich voordoet. The Good, The Bad, The Ugly.

Ruimte
Bewust worden van je patronen en overlevingsstrategieën is nodig om het negatieve effect ervan te kunnen verminderen en een halt toe te roepen. Het begint bij het herkennen en erkennen ervan. Dit geeft ruimte. Deze ruimte is nodig om stil te staan en te reflecteren op wat er gaande is in je leven. Ruimte maakt mogelijk om het te doorvoelen en doorleven.  Ruimte helpt je om vanuit gerichte aandacht een keuze te maken waar je aan vast wil houden of wat je mag loslaten. Ruimte brengt nieuwe inzichten. Ruimte ontkrampt, ontspant en verzacht.

Leidraad
Ruimte is een leidraad voor het ontwikkelen van Levenskunst. Levenskunst is omarmen wat is. Gehechtheid doorsnijden van wat je niet meer dient. Aanvaarden dat je niet alles naar je hand kunt zetten en dat het leven voortdurend verandert. Soms in je voordeel, soms in je nadeel. Genieten van je succes, hoe klein het ook mag zijn. Dankbaar zijn. Je verliezen nemen, al lijken ze onoverkomelijk groot. Weten dat dit bij het leven hoort. Tijd nemen voor verwerking, rust en herstel op alle niveaus. Het lijkt simple, but it is not easy. Levenskunst is een dagelijkse beoefening en begint bij bewustzijn.

Bewustwording
Hoe word je je bewust van deze overlevingspatronen en aangeleerde strategieën? Je kan ze met je hoofd (denkgeest) proberen te snappen en analyseren, maar dat werkt niet altijd of slechts tijdelijk. Bovendien is het niet voor iedereen de gewenste aanpak. Ik geloof dat het lichaam een poort is naar transformatie. Wat ik er mooi aan vind is dat je obstakels aan den lijve kan ervaren, omdat het lichaam de taal van wijsheid en waarheid spreekt.

Werkwijze
Mijn werkwijze kenmerkt zich door twee krachtige tools die jouw proces (letterlijk) in beweging zetten: Tog Chöd the Wisdom Sword (mindful bewegen met een houten zwaard om spreekwoordelijk obstakels te doorsnijden) en Systemische Coaching (werken met opstellingen)

Mijn missie
Het is mijn missie om jou te laten ervaren hoe krachtig je bent als je op je plek staat: in je lichaam, je familie, op je werkplek en in de wereld. Het is een wezenlijke stap om jouw Leidraad voor Levenskunst van binnen uit te ontwikkelen en het Leven te leven vanuit wie jij werkelijk bent.

Spreekt jou dit aan en heb je vragen over mijn werkwijze en aanbod? Neem dan contact met mij op.