Home

De enige constante factor in het leven die niet verandert, is verandering. Het is de Kunst om hier in mee te gaan. Zonder verzet, vol overgave en vertrouwen. Vallen en weer opstaan. Dansend met het leven! ~ Janet ~

  • Verlang je naar geluk, plezier en vervulling in je privéleven en op je werk?
  • Zoek je naar een manier om gevoelens van welbevinden binnen jezelf te ervaren in plaats van buiten jezelf? 
  • Heb je het gevoel dat je nergens bij hoort, je plek niet kunt vinden en wil je dit veranderen?
  • Wil je flexibel en wendbaar op verandering mee bewegen met behoud van energie?
  • Ben je nieuwsgierig hoe je jouw unieke leidraad voor levenskunst kan ontdekken en ontwikkelen?

Spelen deze vragen een rol in jouw leven en wil je er iets mee doen? Ik ga graag met je in gesprek.
Van mijn leraren en mentoren leerde ik om boeddhistische wijsheid, systemisch inzicht en westerse nuchterheid samen te brengen om tot positieve verandering te komen. Ik begeleid je om de levenskunstenaar in jezelf te (her)vinden. Dit doe ik door te vragen, luisteren, reflecteren, bewegen en te inspireren. Samen onderzoeken we hoe jij de regie over je bestaan kunt herpakken en verstevigen. Vanuit ruimte, aandacht, kracht, bewustzijn en plezier.

Levenskunst, waar vind je dat?
Levenskunst is niet te koop en er bestaat geen recept voor. Je mag het zelf ontdekken, ontrafelen, ontwikkelen en vormgeven. Het is een weg die lang niet altijd over rozen gaat. Hoe ging dat bij mij? Na een intensieve periode van rouw over mijn onvervulde kinderwens en het onverwachte overlijden van mijn broer kwam ik in 2008 in aanraking kwam met Tog Chöd: het Zwaard van Wijsheid. Dit is een bewegingsvorm die geworteld is in het Tibetaanse Boeddhisme. De filosofie van Tog Chöd maakte mij bewust van twee basale patronen die levensvreugde en levensgeluk kunnen belemmeren: het vastgrijpen aan verwachtingen in de toekomst en het wegduwen van angsten en zorgen uit het verleden. Het boeddhisme betitelt dit als je "innerlijke demonen en vijanden". 

Hoop en vrees
Door te leven van de ene verwachting naar de volgende onzekerheid raakte ik verstrikt in een vicieuze cirkel tussen hoop en vrees, waardoor ik niet optimaal kon ontspannen. Ik miste vaak het gevoel van vaste grond onder mijn voeten. Een plek om bij mijzelf te kunnen rusten en thuis komen. Ik was altijd "op weg" om iets te veranderen of te behouden vanuit verzet, controle, kramp of onrust. Vermoeiend en uitputtend. Het maakte niet uit of het mijn werk, relatie of vriendschappen betrof. Ik paste me veelvuldig aan en werd een ster in anderen pleasen. Of ik voelde me verongelijkt, niet gezien of gehoord. Onmacht werd mijn levensthema. Wat werd ik daar ongelukkig van!

Overleven
Patronen van wegduwen (reageren vanuit weerstand, verzet, iets negeren of omzeilen, niet willen zien of durven aankijken) en vastgrijpen (krampachtig ergens aan vast willen houden, alles bij het oude willen laten, verwachtingen kost wat het kost waar moeten maken, continu controle uitoefenen) zijn heel menselijk. Iedereen doet het, bewust of onbewust. Het zijn strategieën die je vanuit je conditionering hebt gecreëerd om te kunnen overleven.

Oorsprong
Overlevingsstrategieën zijn vaak te herleiden naar omstandigheden in je persoonlijke leven en gebeurtenissen in je familie en gezin van herkomst. Of de omgeving, cultuur en het land waarin je bent opgegroeid. Het verschilt of je opgroeit met armoede, oorlog, ziekte en rampspoed of met vrede, welvaart, gelijke kansen, veiligheid en voorspoed. Het zijn elementen die je vormen en bepalend zijn voor hoe jij naar de wereld kijkt, jouw leven invult en betekenis geeft aan wat je ervaart.

Obstakels 
Soms zijn deze overlevingsstrategieën noodzakelijk. Denk aan situaties waarin je fysieke veiligheid bedreigd wordt door een ongeluk, ziekte of oorlogsgeweld. Als je ze inzet wanneer ze niet (meer) nodig zijn, kunnen ze tegen je werken en worden het obstakels op je pad. Deze obstakels worden gevoed door wat ik het "onhandige ego" noem: Het ego kun je zien als een deel van jou dat controle over je wil houden en wil voorkomen dat jij uitgroeit tot een autonoom en authentiek persoon. Het ego voedt zich voornamelijk met angst en is bang voor afwijzing, verandering, verlies van controle, onveiligheid en schaarste. Dit leidt tot fysieke en mentale verkramping met als gevolg het verlies van levensenergie. Een gezond ego is nodig om uit deze oude  overlevingsmechanismen te stappen.

Bewust worden van je patronen en overlevingsstrategieën is nodig om het negatieve effect ervan te kunnen verminderen en een halt toe te roepen. Het begint bij het herkennen en erkennen ervan. Dit geeft ruimte. Ruimte is nodig om stil te staan en te reflecteren op wat er gaande is in je leven. Ruimte maakt mogelijk om zaken te doorvoelen en doorleven.  Ruimte helpt je om bewuste keuzes te maken. Ruimte geeft inzicht over wat je  mag toelaten zodat je het uiteindelijk kan loslaten. Liever gezegd: Mag laten waar het hoort. Ruimte ontspant, verruimt en verzacht.

Leidraad
Ruimte is een leidraad voor het ontwikkelen van Levenskunst. Levenskunst is omarmen wat is. Aanvaarden dat je niet alles naar je hand kunt zetten en dat het leven voortdurend verandert. Soms in je voordeel, soms in je nadeel. Genieten van je succes, hoe klein het ook mag zijn. Dankbaar zijn. Je verliezen nemen, al lijken ze onoverkomelijk groot. Weten dat dit bij het leven hoort. Tijd nemen voor verwerking, rust en herstel op alle niveaus. Het lijkt simple, but it is not easy. Levenskunst is een dagelijkse beoefening en begint bij bewustzijn.

Bewustwording
Hoe word je je bewust van deze overlevingspatronen en aangeleerde strategieën? Je kan ze met je hoofd (denkgeest) proberen te snappen en analyseren, maar dat werkt niet altijd of slechts tijdelijk. Bovendien is het niet voor iedereen de gewenste aanpak. Ik geloof dat het lichaam een poort is naar transformatie. Wat ik er mooi aan vind is dat je jouw obstakels aan den lijve kan ervaren, omdat het lichaam je signalen geeft. Het spreekt de taal van liefde, wijsheid en waarheid.

Werkwijze
Mijn werkwijze kenmerkt zich door drie krachtige tools die jouw proces (letterlijk) in beweging zetten: Tog Chöd the Wisdom Sword (mindful bewegen met een houten zwaard) Systemische Coaching (werken met opstellingen) en Communicatie vanuit Intentie (het Vier Fasen Communicatie Model)

Mijn missie
Het is mijn missie om jou te laten ervaren hoe krachtig je bent als je op je plek staat: in je lichaam, je familie, op je werkplek en in de wereld. Het is een  avontuur om jouw Leidraad voor Levenskunst van binnen uit te ontwikkelen, zodat je het Leven in al zijn facetten toe kan laten.

Spreekt jou dit aan en heb je vragen over mijn werkwijze en aanbod? Neem dan contact met mij op.