Systemische Coaching Op Maat

Vastgelopen? Zet een stap naar vrijheid
Loop je vast in je persoonlijke leven, relaties of werk, zonder dat je de vinger kan leggen op de oorzaak?  Wanneer er iets blokkeert of getriggerd wordt in jou, kan dit te maken hebben met iets wat je in het verleden hebt meegemaakt en wat in het heden nog een rol speelt.

Familiesysteem
Dit kan betrekking hebben op iets wat te herleiden is naar je familiesysteem. Daarmee bedoelen we personen met wie jij via je DNA verbonden bent: je ouders, broers, zussen, ooms, tantes, grootouders, neven, nichten en de generaties die vóór hen leefden. Een gebeurtenis uit hún leven kan van invloed zijn op jouw leven in het nu, zonder dat je je daar bewust van bent.

Herken je dit?
Je merkt dat iets jou herhaaldelijk hindert in je leven. Je hebt door de jaren heen manieren gevonden om te dealen met moeilijkheden op je levenspad en slaat je er zo goed mogelijk door heen. Het valt je op dat bepaalde thema’s steeds terug keren en er wezenlijk weinig verandert. Onbewust sta je (nog) steeds in een overlevingsmodus. Dit kost energie. De rek raakt uit het elastiekje.

Wat merk je op?
Zo’n proces kan gepaard gaan met fysieke ongemakken en terugkerende negatieve gedachten en gevoelens over jezelf en anderen. Eenzaamheid, vermoeidheid, (faal)angst, onzekerheid, irritatie, boosheid, jaloezie, onverschilligheid, neerslachtigheid en verdriet steken regelmatig de kop op.

Het zijn gevoelens die je soms niet goed kan duiden of plaatsen. Als je je bijvoorbeeld voor alles en iedereen verantwoordelijk voelt, draag je mogelijk iets mee dat niet van jou is en bij het lot van iemand anders hoort. Je loyaliteit ligt bij de verkeerde plek.

Onderstroom
Soms is er een andere ingang nodig dan praten. Een opstelling kijkt voorbij je feitelijke waarnemingen en kan verhelderen wat er in de onderstroom speelt. Dit gaat over terugkerende patronen en overtuigingen die je belemmeren op onbewust niveau.

In een opstelling maken we gebruik van twee belangrijke elementen. Dit zijn je familiegeschiedenis die een grote bron van informatie vormt en je fysieke lichaam wat deze informatie toegankelijk maakt. Ze helpen je om te voelen en plaatsen waar iets vandaan komt en zicht te krijgen op waar het verleden nog pijn doet in het heden.

Perspectief
Een opstelling biedt een nieuw perspectief waarmee je jouw leven een positieve draai kan geven. Het is geen kant en klare oplossing voor al je problemen, maar geeft informatie over jouw positie in de systemen waar je deel van uit maakt. Denk hierbij aan jouw plaats binnen je familie, je huidige gezin of de functie die je op de werkvloer vervult.

Alles is een systeem
Alles is verbonden en niets staat los van al het andere. De som der delen vormt het geheel. Dit principe vormt de kern van systemisch werk. Er bestaan systemen op verschillende niveaus. Naast het eerder genoemde familiesysteem en het gezin waarin jij geboren bent kun je ook een sportclub, buurt, stad, land, werelddeel, bedrijf, schoolklas, vereniging en religie als een systeem beschouwen.

Systemisch werk gaat uit van 3 natuurwetten:

1. De wet van ordening:
~ Op welke plek
sta ik en wat doe ik? ~
Iedereen en alle delen van het geheel hebben een eigen plek in het systeem met een daarbij behorende verantwoordelijkheid.

2. De wet van binding
~ Bij wie hoor ik en mag ik er zijn? ~

Iedereen en alle delen van het geheel horen bij het systeem. Niemand en niets mag worden vergeten of buitengesloten.

3. De wet van balans
~ Wat geef ik en wat neem ik? ~
Geven en nemen moet altijd in balans zijn, anders raken de verhoudingen verstoord. Ouders geven altijd meer aan hun kinderen en kinderen nemen meer van hun ouders.

Deze natuurwetten zijn nodig om een systeem gezond te laten functioneren. Daardoor wordt groei en voorgang van het systeem mogelijk gemaakt. Ouders staan boven hun kinderen in de natuurlijke ordening. Een leidinggevende staat boven de medewerkers. Is dit niet het geval, dan treedt er allerlei gedoe op waar je in het dagelijks leven last van kan ondervinden.  

Verstoringen
Staat iemand niet op de juiste plek in een systeem of heeft iemand onbewust het lot van een ander op zich genomen, dan kan dit een verstorende invloed uitoefenen op het geheel. De balans tussen geven en nemen raakt uit evenwicht. In systemische termen spreken we van een ‘verstrikking’, ‘verstrengeling’ of  een ‘identificatie’.

Hoe herken je dit?
Je ziet vaak aan kinderen die al jong hun ‘kind-plek’ verlaten en voor (één van) de ouders gaan zorgen, dat de zorgrollen verwisseld raken. Of een junior werknemer die als laatste een bedrijf binnen komt en zichzelf de positie van senior aanmeet. De natuurlijke orde raakt van slag.

Van ruis naar ruimte
Als iemand op de verkeerde plek staat of een geëigende plek niet inneemt, kan dit gaan schuren. Dit zorgt voor terugkerende conflicten in het systeem, die maar niet opgelost worden. Je kan last krijgen van je onrustig, onveilig, miskend of niet thuis voelen. Er zit constant ‘ruis’ op de lijn. Wanneer de natuurlijke orde hersteld wordt, kan dit een positief effect uitoefenen op personen met wie jij in het systeem te maken hebt.

Werkwijze
Allereerst werken we met een hulpvraag die ingebracht wordt. Bijvoorbeeld: “Ik ben altijd loyaal naar anderen maar niet naar mijzelf. Hoe kan meer ruimte creëren voor mijn eigen behoeftes en verlangens?”

We maken in de opstelling gebruik van vloertegels, voorwerpen of poppetjes die dienen als tijdelijke “stand-ins”, ook wel representanten genoemd. Door ze in de ruimte neer te leggen en op de vloertegels plaats te nemen, ontstaat een innerlijk beeld van de situatie en wat er in een systeem speelt.

Hoe werkt het?
Het onzichtbare wordt zichtbaar gemaakt door met een systemische bril waar te nemen. Door uit te zoomen plaatsen we jouw leven in een groter geheel. Je gaat zien waarom je bent zoals je bent, de dingen doet zoals je ze doet en hoe je dit positief kan veranderen.

Wat kun je verwachten
Als het onzichtbare en dat wat voorheen buitengesloten werd eindelijk ‘gezien’ en erkend wordt, krijgt het een plek. Verborgen patronen en dynamieken uit een systeem waar we in de opstelling naar kijken, komen aan de oppervlakte.

Vooraf valt niet te voorspellen hoe iets uitpakt, want een opstelling valt niet te sturen. Het verschijnt en ontvouwt in het moment, precies zoals het de bedoeling is. Daarop vertrouwen is de kunst. Soms merk je al na 1 opstelling dat er iets verschuift. Het kan ook zijn dat er meerdere opstellingen nodig zijn. Dit verschilt per persoon.

Helende beweging
Nieuwe inzichten maken de weg vrij voor een helende beweging. Heling wordt mogelijk wanneer je stopt met het onnodig herhalen van oude overlevingspatronen. Het systeem ontspant en komt tot rust.

Je komt stap voor stap dichter bij jouw eigenheid en autonomie en kan gaan leven op een manier die jou past. Niet langer gebonden aan oude pijn, maar in vrijheid verbonden met de (veer)kracht van je voorouders.

Voorbereiding
Vooraf vindt een telefonische kennismaking van ca. 15 minuten plaats. Dit is bedoeld om jouw hulpvraag helder te krijgen. We kijken of een individuele opstelling daar bij aansluit en een geschikte werkvorm is om het probleem te benaderen.

Terugblikgesprek
Een opstelling vraagt om verwerkingstijd en rust, zodat opgedane inzichten kunnen integreren. Binnen 1 á 2 weken na de opstelling vindt er een telefonisch nagesprek plaats. We kijken hoe de opstelling voor jou heeft uitgewerkt en of verdere begeleiding wenselijk is. Er zijn tevens korte trajecten mogelijk.

Interesse?
Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bel/WhatsApp naar 0620235909