Tog Chöd Transformatie Sessie

Een Transformatie Sessie is een individuele sessie op maat, waarin bewegen met het Tog Chöd zwaard centraal staat. Tog Chöd betekent “doorklief je gedachten”. Denk- en gedragspatronen die jou niet meer dienen, worden symbolisch doorsneden met het houten zwaard van wijsheid en creëert ruimte voor helderheid, rust, bewustzijn en ontspanning.

Balans door beweging
Soms is praten niet de juiste of gewenste ingang om naar een probleem te kijken. Beweging zet vastgelopen zaken in gang en brengt je uit je hoofd, in je lijf. Een Tog Chöd Transformatie Sessie biedt je een ander, uniek perspectief om tot verandering te komen.

Verander je geest, begin bij je lichaam
Gedachten richten zich op gebeurtenissen in de toekomst of uit het verleden. Je lichaam bevindt zich altijd in het nu. Het vormt een toegangspoort tot contact met de buitenwereld en jouw binnenwereld. Met het Tog Chöd zwaard kun je uitdrukking geven aan jouw gedachten en emoties. Hoofd, hart en handen komen samen.

Wat is de functie van het zwaard?
Tog Chöd is een methode voor zelf-transformatie. Het bevordert autonomie, eigenwaarde en daadkracht. Je neemt letterlijk het heft in eigen hand. Het zwaard geeft houvast, focus en richting. Het spiegelt jouw gemoedstoestand en brengt je direct in contact met je hart. 

Wat betekent  transformatie?
Ieder mens wordt gevormd door opvoeding, cultuur en maatschappij. Je doet iets omdat het “zo hoort”.  We noemen dit “conditionering”. Wanneer het ergens gaat schuren of wringen, is het tijd om in beweging te komen. Transformatie betekent dat je meester wordt over jezelf. Het is een innerlijk proces dat begint bij bewustwording en het loslaten van oude patronen. In de sessie richten we ons op ondersteunende en versterkende gedachten, gevoelens en gedrag en maken we contact met jouw natuurlijke kracht en potentieel.

 

 

Hoe werkt het?
Eerst creëren we een stevige basis. Veiligheid is een voorwaarde om kwetsbaarheid toe te laten en om te zetten naar kracht. Je leert vervolgens een aantal eenvoudige zwaard bewegingen die een transformerend effect hebben op je lichaam, energie en gedachten. We “doorsnijden” wat jou belemmert en bekrachtigen wat nodig is voor jouw verdere groei en ontwikkeling. 

Systemisch werk en Tog Chöd: een unieke, krachtige combinatie
Als het gewenst of passend is, wordt de sessie gecombineerd met systemisch werk en /of een familieopstelling. Deze tools laten je ervaren hoe krachtig je bent als jij op je plek staat in je lichaam, werk, familie en in de wereld. In systemisch werk gaat het niet over doelen bereiken, maar om een helende beweging te laten ontstaan die bijdraagt aan het transformatieproces waarin jij je bevindt.

Voor wie is de Transformatie Sessie geschikt?
De sessie sluit aan bij vrouwen en mannen die bereid zijn naar zichzelf te kijken, hun innerlijke kracht willen toe eigenen en vanuit moed de regie over een hun leven willen herpakken. 

Ik heb nog nooit eerder Tog Chöd gedaan. Is deze werkvorm dan wel geschikt voor mij?
Ervaring met het Tog Chöd zwaard is niet noodzakelijk. Als je fysieke klachten hebt, is het aan te bevelen om dit vooraf aan te geven. Dit wordt besproken in het gratis intakegesprek, voorafgaand aan de sessie.

 

 

Bij welk probleem of hulpvraag sluit de Transformatie Sessie aan?

*Stressfactoren
Je pikt stress signalen te laat op en zit veel in je hoofd. 
Je wilt in contact komen met je lijf en verlangt naar helderheid en rust in je hoofd.

* Omgaan met verandering
Je vind het lastig om veranderingen bij te benen.
Je wilt flexibel inspelen op onprettige situaties en veranderingen zelf initiëren. 

* Ervaren van angst en verwachtingen
Je bent bang om prettige en positieve dingen in je leven te verliezen. 
Je wilt leren hoe je om kan gaan met onvervulde verwachtingen en tegenslag.

* Loslaten van het verleden
Je houdt (nog) vast aan negatieve gebeurtenissen uit het verleden.
Je wilt achter je laten wat je niet meer dient en ruimte maken voor jouw macht en kracht.

* Emotioneel evenwicht
Je onderdrukt je emoties of leeft ze uit ten koste van jezelf en anderen.
Je wilt emoties veilig kunnen uiten en kwetsbaarheid omzetten naar innerlijke kracht.

* Grenzen stellen
Je vindt het moeilijk om voor jezelf op te komen en “Nee” te zeggen.
Je wilt je behoeftes onderzoeken en je grenzen beter aan geven.

* Problemen in de relationele sfeer
Je ervaart spanning in relaties met geliefden, familie of collega’s.
Je wilt loyaal blijven aan jezelf zonder de verbinding met anderen te verliezen. 

* Levensvragen en zingeving
Je voelt je ongelukkig en onvervuld, zonder te weten waar het aan ligt.
Je zoekt handvatten om je leven richting, inhoud en diepte te geven.

 

Wat levert een Transformatiesessie op?
De sessie werkt door op verschillende niveaus:

Fysiek:
Aarding en gronding zorgt voor ontspanning, stabiliteit, veiligheid en zelfvertrouwen.
Mentaal:
Zelfvertrouwen stelt je in staat om bewuste keuzes te maken vanuit daadkracht en moed. 
Emotioneel:
Emoties constructief leren gebruiken, brengt je in contact met je gevoel en versterkt je levenskracht.
Spiritueel:
Contact met jezelf en de wereld verdiept relaties en brengt gevoelens van verbinding, geluk en plezier.

Wat is de rol van Janet?
Janet vervult binnen de Transformatie Sessie de rol van begeleider en coach.  Ze stemt af op wat je nodig hebt, leert de zwaardbewegingen aan en bewaakt het grote geheel. Janet is gecertificeerd Tog Chöd Teacher/Educator, Trainer Verbindende Communicatie, Systemisch Opsteller en Coach voor Levenskunst.

Waar vindt de Transformatie Sessie plaats?
De Transformatie Sessie vindt plaats in de zaal of in de natuur. Dit geschiedt in overleg en op een nader te bepalen plaats. Een sessie op locatie in jouw omgeving is ook mogelijk. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Investering en gratis intake
Een Transformatie Sessie kost € 75,00 voor 1,5 uur en € 99,00 voor 2 uur.
Vooraf vindt een gratis telefonische intake plaats van maximaal 20 minuten. 
Je kunt hierin kenbaar maken waar je behoefte ligt en kennis maken met mij.

Intensive
Wil je een Transformatie Sessie van één dagdeel, dan kun je kiezen voor een Intensive. De Intensive duurt maximaal 3 uur en bedraagt €150,00 (Inclusief thee, water en een gezonde versnapering)

Strippenkaart
Heb je na afloop interesse om het zwaard vaker ter hand te nemen of specifieke bewegingen te leren? Dank kun je kiezen voor een strippenkaart van 4 lessen 1 op 1.  De prijs bedraagt €200,00 voor 4 lessen van 1 uur (€50,00 per keer) De strippenkaart is 8 weken geldig.

Particulier/Zakelijk:
NB: De prijzen zijn voor particulieren. Wil je een factuur voor je bedrijf, dan wordt er over het bedrag 21% BTW in rekening gebracht. Heb je geen vast inkomen of leef je van een uitkering? Neem dan even contact met mij op om te bespreken wat er mogelijk is.

Aanmelden
Bel / app mij voor een afspraak of gratis intake naar 06 20235909 of stuur een mail naar levenskunstinbeweging@gmail.com